Ką dovanoti Kalėdų proga?


Dovanojimas yra taip tampriai susijęs su Kalėdomis, jog be dovanų neįsivaizduojama Kalėdų šventė. Koks Kalėdų džiaugsmas, jei nėra dovanų?

Kalėdų dovanos

Anksčiau dovanojimas Kalėdų išvakarėse buvo siejamas su Šventojo Nikolo dovanomis stingantiesiems. Šventasis Nikolas – Kalėdų senelio pirmtakas. Tai vyresnio amžiaus žmogus turėjęs pinigų, dovanojęs kitiems ir nenorėjęs būti žinomu ar garbinamu. Savo dovanas kitiems įvardijęs kaip Dievo dovanas vargstantiems. Jis gyveno apie 300 metus Turkijoje, buvo krikščionis. Kaip pasakoja legenda apie vieną iš gerųjų Švento Nikolo darbų: seniai seniai gyveno vyras, kuris turėjo tris dukteris. Viena iš dukterų įsimylėjo jaunikaitį, tačiau tėvas neturėjo pinigų merginos kraičiui, tad jaunųjų pora negalėjo susituokti. Ši problema išsisprendė naktį, kai slapčia į  šeimos namus pro kaminą atėjo Šventasis Nikolas ir paliko ryšulį auksinių monetų. Šventasis Nikolas tepasakė: dėkokite Dievui už šį auksą, o ne man.  Yra daug istorijų apie Geradario dovanas vaikams. Tačiau minėtoji istorija – ypatinga, nes dovanos dovanojamos ne tik mažiesiems, kas atrodo labai įprasta bet ir suaugusiesiems. Tad plačiau apie dovanas. Jos gali būti materialios: daiktai, skanėstai. Arba nematerialios – paslaugos (sukomercializuotai – paslaugų kuponai) arba taiklūs geri žodžiai ir darbai. Svarbiausia žinoti, kuo žmogus gyvena, koks jo būdas, galimi norai, jaučiami stygiai. Nes didelė dovanos galia slypi perteikiamame simbolyje, jog supranti ir esi suprastas žmogaus. Taip pat ir žinia, kad šalia yra tam tikras geradarys-padėjėjas atkreipsiantis dėmesį į tavo norus bei stygius (kaip Šventasis Nikolas). O įteikti prasmingą dovaną šiandienos sąlygomis yra gana sudėtinga. Viena vertus, nes stygiai yra greičiau dvasiniai, o ne materialiniai arba hiperbolizuoti materialiniai. Kita vertus dėl to, kad, nors vyrauja žinojimas daugybės žmonių, tačiau jų pažinojimas yra menkas. Dėl to, lengviau dovanoti aiškiai išreiškiančiam savo norus (prašančiam išmaldos, rašančiam Kalėdų Seneliui laišką vaikui) negu konkrečiam ,,neaiškiam“ artimajam. Nes tokiu atvejui lengviau galima pasijusti Geradariu. Bet pabandykite padaryti ką nors gero savo išgalėse kiek sudėtingesniais atvejais. Tai įdomus jausmas. Ne veltui Nikolas vadinamas Šventuoju – nuo gerų veiksmų tam tikra aura tikrai pradeda lydėti žmogų.

Kalėdų šventė

Daina  Linksmasis Šventasis Senasis Nikolas sukurta Benjamino Hanbio ir išpopuliarėjo 1980 metais, kai pasirodė filme ,,Įprasti žmonės“ (angl. Ordinary People).

 

Jolly Old Saint Nicholas

Jolly old Saint Nicholas,

lean your ear this way!

Don’t you tell a single soul

what I’m going to say:

Christmas Eve is coming soon;

now, you dear old man

Whisper what you’ll bring to me;

tell me if you can.

 

When the clock is striking twelve,

when I’m fast asleep

Down the chimney, broad and black,

with your pack you’ll creep

All the stockings you will find

hanging in a row

Mine will be the shortest one,

you’ll be sure to know.

 

Bobby wants a pair of skates,

Suzy wants a sled,

Nellie wants a picture book:

yellow, blue, and red

Now I think I’ll leave to you

what to give the rest

Choose for me, dear Santa Claus;

you will know the best.

Linksmas Senasis Šventasis Nikolas

Linksmas Senasis Šventasis Nikolai,

kreipk savo ausį šion pusėn!

Nesakyk niekam,

ką aš ketinu pasakyti:

Artėja Kūčios;

dabar, brangus senas žmogau

Pašnabždėki, ką tu man įteiksi;

pasakyki, jei gali.

 

Kai laikrodis muš dvyliktą,

kai aš būsiu įmigęs

Žemyn kaminu, platus ir juodas

Su savo  maišu tu leisies

Visas kojines, kurias atrasi

kabančias eile

Mano bus pati mažiausia,

tu tikrai žinosi.

 

Bobas norėjo pačiūžų poros,

Suzi norėjo slidžių,

Neli norėjo paveikslėlių knygos:

geltonos, mėlynos ir raudonos

Dabar, aš manau,  paliksiu tau

nuspręsti, ką duoti dar

Išrinki, brangus Kalėdų Seneli,

Nes tu geriausiai žinai.

Parašykite komentarą