Tradicinis Lyvių šokis – daina „Sūr rinda“

SŪR RĪNDA UM SAISTÕN (Livonian)

Sūŗ rīnda um saistõn,
Piškīst um knašīdõ;
Kus, ǟmā, minā istāb,
Minā – seļļi äbknaš?

Oi-di-ridi ri-di ridi rīdi rīdi

Istā, neitst(õ), tutkāmõ,
Alā li sidāmt vȯtšõm;
Tulāb vȯņ, võtāb tutkāmõst,
Äb lǟ sidāmt vȯtšõm.

kolkarags

Kolkos ragas

Kolkos ragas – Latvijos kyšulys, šiauriausiais Kuržemės taškas. Tai vieta, kurioje susikerta Rygos įlanka ir Baltijos jūra, dėl to susidaro mistinis vaizdas, kur vienoj pusėj ramuma, o kitoj- bangos.  Dabar trumpai apie Kolkoje kadaise gyvenusius lyvius.

Lyviai  (pajūrio gyventojai, žvejai) tai tauta, gyvenusi Latvijos ir Estijos pajūryje. Dabar tėra virš 200 lyvių gyvenančių Latvijoje, 64 gyvenančių Rusijoje ir tik 5 Estijoje. Iš šių visų tik keletas žmonių yra likusių, kurie mokėtų šią kalbą natūraliai nuo gimimo. Tad dainos žodžiai šiuo metu neišversti į lietuvių kalbą, tačiau ateityje bus stengiamasi juos iškoduoti. Šiuo momentu, norėta pasidalinti malonių tonų daina – šokiu. Šokis labai paprastas, primenantis iškilmingus viduramžių šokius: žmonės sustoję į dvi eilutes vieni prieš kitus pasisveikina prieidami ir palenkdami galvą, po to prasilenkiama su savos eilės žmonėmis (pridėtame filmuke galima pastebėti kaip tai vyksta).

Parašykite komentarą