Pasidainavimai su Veronika

Puiki vieta išmokti lietuviškų dainų ir apskritai išmokti dainuoti. Vyksta kas antrą antradienį mokytojų namų svetainėje. Kadangi senyvo amžiaus žmonės yra Pasidainavimų su Veronika dauguma, pasidainavimai perkeliami į kompiuterinę erdvę, tuomet lietuviškos dainos gali pasiekti jauną žmogų. Pridedama daina ne dėl klausimosi (dėl to prasta kokybė ne esmė), o kad būtų galma dainuoti, supratus melodiją.

Oi tu pinavijau

Oi tu pinavijau, žalias žolinėli,
: Tu kalbėjai lietuvaitių mergelių nedaugel.

Nor ir nedaugel, ale visos gražios,
: Lietuvaitės mergaitės an visų darbelių,

Braktuvėlėm braukia, pjautuvėliai pjauna,
: Kožnų jaunų bernelį žodeliu pakalbins.

Čabatėliai trepsi, muštuvėliai muša,
: Kai užgieda, uždainuoja, net skamba klėtelė.

Oi jūs paliokai, dzideli laidokai,
: Jūs negausit lietuvaitės anei už dolierius.

Anei už dolierių, anei už du šimtu,
: Lietuvaitės mergaitės an visų darbelių.

Komentarai apie dainą:

Pinavijas, kitaip panavija, pinavija arba vaistinis bijūnas.

Žydi birželio mėnesį:

Pasidainavimai pinavijas

Braktuvė (bruktuvė) – lentelė linams brukti.Pasidainavimai braktuvė

Čabatėliai (čebatai) – kurpelės

Paliokai- lenkai

Parašykite komentarą